Význam masáže

Pojem masáž je odvodený od gréckeho slova “massó”, čo znamená hnietiť. Masáž je najstarším liečebným prostriedkom. Jej hlavným cieľom je priaznivo ovplyvniť chorobný proces, odstrániť následky zranenia a telesnú únavu. Masáž ako liečebná metóda má mimoriadny význam pri liečení a doliečovaní chorých, a preto má byt súčasťou komplexnej liečby. Má význam aj pri prevencii chorôb, pôsobí proti únave, posilňuje zdravie a zvyšuje celkovú odolnosť človeka.

Zostavy klasickej a športovej masáže

Klasická masáž šije

Dlžka trvania: 15 minút Cena: 5 € Body (permanentka): 5 bodov Poloha: v sede na špeciálnej stoličke

Klasická masáž tváre

Dlžka trvania: 8 minút Cena: 3 € Body (permanentka): 3 body Poloha: v ľahu na chrbte

Klasická masáž chrbta

Dlžka trvania: 25 minút Cena: 9 € Body (permanentka): 9 bodov Poloha: v ľahu na bruchu

Klasická masáž horných končatín

Dlžka trvania: 20 minút Cena: 7 € Body (permanentka): 7 bodov Poloha: v sede na stoličke

Klasická masáž dolných končatín

zadná strana:

Dlžka trvania: 25 minút Cena: 9 € Body (permanentka): 9 bodov Poloha: v ľahu na bruchu

predná strana:

Dlžka trvania: 15 minút Cena: 6 € Body (permanentka): 6 bodov Poloha: v ľahu na chrbte

Indikácie klasickej masáže

Kontraindikácie

Kontraindikáciami rozumieme stav, kedy masáž nie je vhodné vykonávať za žiadnych okolností- kontraindikácie celkové (absolútne) alebo nemožno vykonávať masáž len určitých častí tela- kontraindikácie miestne (relatívne).

Celkové kontraindikácie

Miestne kontraindikácie