Vitajte na stránke Masáže MM!


Masérske služby sú veľmi potrebné pre zotavenie, uspokojenie, samoreguláciu telesných funkcií (napr. krvný tlak), odstránenie bolestí a zvýšenie výkonnosti. Cieľom masáže je priaznivo ovplyvniť regeneráciu organizmu, predchádzať vzniku chorôb, prípadne ovplyvniť chorobný proces a zmeny ním vyvolané. Služby sú poskytované na základe skúseností a získaných certifikátov a osvedčení.

V zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (§ 9 ods. 1 písm. a) ) ponúkam pre zamestnávateľov náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov, je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Po nesplnení tejto povinnosti musí odvádzať štátu odvod vo výške 3-násobku minimálnej mzdy.

Tým, že som slabozraký a mám priznaný štatút chráneného pracoviska, môžem nahrádzať zamestnanie zdravotne postihnutých tak, že firmy si objednajú moje masérske služby vo výške 3 násobku minimálnej mzdy + odvodov, a tým si splnia povinný podiel zamestnania zdravotne postihnutých.